Ponuka práce

Vykonáva zdravotnícku činnosť v úzkej spolupráci s vedúcou sestrou a so zdravotnou sestrou. Viac informácií poskytne Mgr. Gabriela Kopčajová, riaditeľka, tel. č. 0903 402 582
Zabezpečenie všestrannej starostlivosti o klienta a jeho hygienu.
Viac informácii poskytne Mgr. Gabriela Kopčajová, riaditeľka,
tel. č. 0903 402 582.
Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti klientom zariadenia sociálnych služieb. Viac informácii poskytne Mgr. Gabriela Kopčajová, riaditeľka, tel. č. 0903 402 582.