Ponuka práce

Zabezpečenie všestrannej starostlivosti o klienta a jeho hygienu.
Viac informácii poskytne Mgr. Miriam Maasová, riaditeľka a odborný garant pre ošetrovateľstvo, tel. č. 0905 466 038.
Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti klientom zariadenia sociálnych služieb. Viac informácii poskytne Mgr. Miriam Maasová, riaditeľka a odborný garant pre ošetrovateľstvo, tel. č. 0905 466 038.