Služby

V Zariadení sociálnej starostlivosti poskytujeme sociálnu službu podľa ZPS §35, ŠZ §39 zákona o sociálnych službách /z.448/2008 v znení neskorších predpisov/.

Kapacita zariadenia

Zariadenie disponuje celkovou kapacitou 70 miest. V Pohode seniorov poskytujeme nasledovné druhy sociálnej služby:

  • Zariadenie pre seniorov s kapacitou 50 miest
  • Špecializované zariadenie s kapacitou 20 miest

Vybavenie zariadenia

Na každom poschodí sa nachádza priestranná spoločenská miestnosť vrátane kuchynky, ktorá slúži k voľnočasovým aktivitám klientov, k sledovaniu TV alebo k posedeniu s rodinou a priateľmi. Pre klientov je k dispozícii rehabilitačná miestnosť, v ktorej si môžu zacvičiť za pomoci kvalifikovaného rehabilitačného pracovníka. Budova je bezbariérová a pohyb medzi poschodiami je možný aj veľkým osobným výťahom. Zariadenie má vybudovanú vlastnú práčovňu, veľkú jedáleň a krásnu slnečnú terasu.

Vybavenie izieb

Izby sú vybavené štandardnými polohovateľnými lôžkami, pre dlhodobo ležiacich klientov elektrickými polohovateľnými lôžkami. Ku každej izbe prislúcha predsieň s odkladacím priestorom na obuv a šatstvo, písací a nočný stolík s kreslom, skriňa na osobné veci, signalizačné zariadenie na privolanie ošetrujúceho personálu. Na izbách je balkón, WIFI a prípojka na TV. Izby na 4. poschodí sú klimatizované.

Duchovno

Pre potreby duchovného života v zariadení sa konajú pravidelné bohoslužby. Ohľad berieme na vierovyznanie každého klienta, rovnako aj na klientov bez vierovyznania.

Ošetrovateľská starostlivosť

V zariadení poskytujeme nepretržitú zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v súlade s §22 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Ambulantnú zdravotnú starostlivosť zabezpečuje všeobecný lekár zariadenia. V prípade potreby odbornej zdravotnej starostlivosti sprevádzame klientov na odborné vyšetrenia (neurológ, psychiater, internista, urológ,..) do nedaľekej nemocnice. Klientom zariadenia je poskytovaná 24-hodinová komplexná starostlivosť, ktorú pod dohľadom vedúcej zdravotného úseku vykonávajú odborne vzdelané a skúsené zdravotné sestry, zdravotní asistenti a opatrovateľky.

Sociálna služba

Klientom je poskytovaná sociálna služba na odbornej úrovni, v rámci ktorej prihliadame na individuálne potreby klienta, aktivizujeme ho podľa jeho schopností a možností. Pracovníci sociálneho úseku pod vedením vedúcej využívajú pri svojej práci všetky dostupné metódy a formy sociálnej práce pri aktivizácii, mobilizácii a socializácii klienta. Klient prostredníctvom pracovníkov sociálneho úseku sa aktívne podieľa na zvyšovaní kvality poskytovaných služieb. Neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu je rodina.

Doplnkové služby

Klientom na požiadanie zabezpečujeme služby kaderníka, manikúru, pedikúru, masáže (v zariadení alebo mimo). Podľa potreby klientov doprevádzame alebo im zabezpečujeme nákupy v meste.

Ponúkame oxygenoterapiu (terapia inhalovaním zvýšenej koncentrácie kyslíka, ktorá priaznivo ovplyvňuje fyzickú a psychickú kondíciu, posilňuje imunitný systém a spomaľuje starnutie organizmu. Zároveň harmonizuje a zlepšuje energetický potenciál organizmu).

Stravovanie

Strava sa pripravuje mimo zariadenia. Príprava stravy je v súlade so zásadami správnej výživy, s prihliadnutím na vek, zdravotný stav klientov a podľa stravných jednotiek v súlade s platnými právnymi normami. Obed si môžu klienti vybrať z viacerých jedál. Klienti majú možnosť stravovať sa v jedálni alebo na svojich izbách. Pri podávaní stravy všeobecne asistuje zdravotný a sociálny personál.