Cenník

I. SKUPINA

(SAMOPLATCA)

JednotkaCena
Raňajky1,10 €
Desiata0,42 €
Obed3,10 €
Olovrant0,42 €
Večera2,60 €
Spolu na deň / mesiac7,64 € / 232,41 €
JednotkaCena
Raňajky1,10 €
Desiata0,42 €
Obed3,10 €
Olovrant0,42 €
Večera2,60 €
2. večera0,90 €
Spolu na deň / mesiac8,54 € / 259,79 €
JednotkaCena
Ubytovanie v 1-lôžkovej izbe na deň / mesiac16,25 € / 494,35 €
Ubytovanie v 2-lôžkovej izbe na deň / mesiac12,30 € / 374,15 €
Ubytovanie jedného klienta v 2-lôžkovej izbe na deň / mesiac18,80 € / 571,90 €
JednotkaCena
Upratovanie na deň / mesiac1,50 € / 45,63 €
Pranie na deň / mesiac0,80 € / 24,34 €
Žehlenie na deň / mesiac0,60 € / 18,25 €
Údržba bielizne a šatstva na deň / mesiac0,20 € / 6,08 €
JednotkaCena
Pomoc pri odkázanosti na deň / mesiac13,50 € / 410,67 €
Sociálna rehabilitácia na deň / mesiac0,00 € / 0,00 €
Sociálne poradenstvo na deň / mesiac0,00 € / 0,00 €
JednotkaCena
Utvárenie podmienok pre úschovu cenných vecí na deň / mesiac0,35 € / 10,65 €
JednotkaCena
Klient 1-lôžková izba (Strava racionálna)1242,37 €
Klient 1-lôžková izba (Strava pre diabetes)1269,75 €
Klient 2-lôžková izba (Strava racionálna)1122,17 €
Klient 2-lôžková izba (Strava pre diabetes)1149,55 €

II. SKUPINA

(S VYDANÝM ROZHODNUTÍM O ODKÁZANOSTI NA SOC. SLUŽBU)

JednotkaCena
Raňajky1,10 €
Desiata0,42 €
Obed3,10 €
Olovrant0,42 €
Večera2,60 €
Spolu na deň / mesiac7,64 € / 232,41 €
JednotkaCena
Raňajky1,10 €
Desiata0,42 €
Obed3,10 €
Olovrant0,42 €
Večera2,60 €
2. večera0,90 €
Spolu na deň / mesiac8,54 € / 259,79 €
JednotkaCena
Ubytovanie v 1-lôžkovej izbe na deň / mesiac16,25 € / 494,35 €
Ubytovanie v 2-lôžkovej izbe na deň / mesiac12,30 € / 374,15 €
Ubytovanie jedného klienta v 2-lôžkovej izbe na deň / mesiac18,80 € / 571,90 €
JednotkaCena
Upratovanie na deň / mesiac1,50 € / 45,63 €
Pranie na deň / mesiac0,80 € / 24,34 €
Žehlenie na deň / mesiac0,60 € / 18,25 €
Údržba bielizne a šatstva na deň / mesiac0,20 € / 6,08 €
Pomoc pri odkázanosti na deň / mesiac0,00 € / 0,00 €
Sociálna rehabilitácia na deň / mesiac0,00 € / 0,00 €
Sociálne poradenstvo na deň / mesiac0,00 € / 0,00 €
JednotkaCena
Utvárenie podmienok pre úschovu cenných vecí na deň / mesiac0,35 € / 10,65 €
JednotkaCena
Klient 1-lôžková izba (Strava racionálna)831,70 €
Klient 1-lôžková izba (Strava pre diabetes)859,08 €
Klient 2-lôžková izba (Strava racionálna)711,50 €
Klient 2-lôžková izba (Strava pre diabetes)738,88 €