Cenník

Cenník našich služieb platný od 1. 4. 2024

I. SKUPINA

(SAMOPLATCA)

JednotkaCena
Raňajky1,40 €
Desiata0,50 €
Obed3,80 €
Olovrant0,50 €
Večera3,20 €
Spolu na deň / mesiac9,40 € / 285,95 €
JednotkaCena
Raňajky1,40 €
Desiata0,50 €
Obed3,80 €
Olovrant0,50 €
Večera3,20 €
2. večera1,10 €
Spolu na deň / mesiac10,50 € / 319,41 €
JednotkaCena
Ubytovanie v 1-lôžkovej izbe na deň / mesiac22,42 € / 681,95 €
Ubytovanie v 2-lôžkovej izbe na deň / mesiac17,29 € / 525,95 €
Ubytovanie v 1-lôžkovej izbe so soc. zariadením na deň / mesiac25,08 € / 762,95 €
Ubytovanie jedného klienta v 2-lôžkovej izbe na deň / mesiac49,83 € / 1515,95 €
JednotkaCena
Upratovanie na deň / mesiac2,10 € / 63,88 €
Pranie na deň / mesiac1,20 € / 36,50 €
Žehlenie na deň / mesiac0,80 € / 24,34 €
Údržba bielizne a šatstva na deň / mesiac0,40 € / 12,17 €
JednotkaCena
Pomoc pri odkázanosti na deň / mesiac25,31 € / 770,00 €
Sociálna rehabilitácia na deň / mesiac0,00 € / 0,00 €
Sociálne poradenstvo na deň / mesiac0,00 € / 0,00 €
JednotkaCena
Utvárenie podmienok pre úschovu cenných vecí na deň / mesiac0,50 € / 15,21 €
JednotkaCena
Klient 1-lôžková izba (Strava racionálna)1890,00 €
Klient 1-lôžková izba (Strava pre diabetes)1923,46 €
Klient 2-lôžková izba (Strava racionálna)1734,00 €
Klient 2-lôžková izba (Strava pre diabetes)1767,46 €
Klient 1-lôžková izba so soc. zariadením (Strava racionálna)1971,00 €
Klient 1-lôžková izba so soc. zariadením (Strava pre diabetes)2004,46 €
Klient 2-lôžková izba pre jednu osobu (Strava racionálna)2724,00 €
Klient 2-lôžková izba pre jednu osobu (Strava pre diabetes)2757,46 €

II. SKUPINA

(S VYDANÝM ROZHODNUTÍM O ODKÁZANOSTI NA SOC. SLUŽBU)

JednotkaCena
Raňajky1,40 €
Desiata0,50 €
Obed3,80 €
Olovrant0,50 €
Večera3,20 €
Spolu na deň / mesiac9,40 € / 285,95 €
JednotkaCena
Raňajky1,40 €
Desiata0,50 €
Obed3,80 €
Olovrant0,50 €
Večera3,20 €
2. večera1,10 €
Spolu na deň / mesiac10,50 € / 319,41 €
JednotkaCena
Ubytovanie v 1-lôžkovej izbe na deň / mesiac22,42 € / 681,95 €
Ubytovanie v 2-lôžkovej izbe na deň / mesiac17,29 € / 525,95 €
Ubytovanie v 1-lôžkovej izbe so soc. zariadením na deň / mesiac25,08 € / 762,95 €
Ubytovanie jedného klienta v 2-lôžkovej izbe na deň / mesiac49,83 € / 1515,95 €
JednotkaCena
Upratovanie na deň / mesiac2,10 € / 63,88 €
Pranie na deň / mesiac1,20 € / 36,50 €
Žehlenie na deň / mesiac0,80 € / 24,34 €
Údržba bielizne a šatstva na deň / mesiac0,40 € / 12,17 €
JednotkaCena
Pomoc pri odkázanosti na deň / mesiac0,00 € / 0,00 €
Sociálna rehabilitácia na deň / mesiac0,00 € / 0,00 €
Sociálne poradenstvo na deň / mesiac0,00 € / 0,00 €
JednotkaCena
Utvárenie podmienok pre úschovu cenných vecí na deň / mesiac0,50 € / 15,21 €
JednotkaCena
Klient 1-lôžková izba (Strava racionálna)1120,00 €
Klient 1-lôžková izba (Strava pre diabetes)1153,46 €
Klient 2-lôžková izba (Strava racionálna)964,00 €
Klient 2-lôžková izba (Strava pre diabetes)997,46 €
Klient 1-lôžková izba so soc. zariadením (Strava racionálna)1201,00 €
Klient 1-lôžková izba so soc. zariadením (Strava pre diabetes)1234,46 €
Klient 2-lôžková izba pre jednu osobu (Strava racionálna)1954,00 €
Klient 2-lôžková izba pre jednu osobu (Strava pre diabetes)1987,46 €

Cenník našich iných služieb platný od 1. 1. 2024

Cenník iných služieb je cenníkom činností, ktoré Pohoda seniorov, n.o. vykonáva, zabezpečuje alebo utvára podmienky na vykonávanie iných činností podľa § 15 ods. 3 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

JednotkaCena
Administratívne služby pri príjme klienta120,00 €
Rezervačný poplatok / deň20,00 €
Archívne dokumentácie na požiadanie10,00 €
Vyžiadanie potvrdení10,00 €
Prehlásenie klientov (trvalý alebo prechodný pobyt)20,00 €
Zabezpečenie notára do zariadenia20,00 €
JednotkaCena
Rehabilitácia (30 min)7,00 €
Oxygenoterapia (30 min)7,00 €
Masáže (30 min)7,00 €
JednotkaCena
Zabezpečenie drobných osobných nákupov5,00 €
Návšteva hospitalizovaného klienta v nemocnici10,00 €
Doprava / prevoz klienta v rámci Galanty7,00 €
Doprava / prevoz klienta v rámci okresu Galanta15,00 €
Doprava / prevoz klienta mimo okresu Galanta30,00 €
Príplatok za spotrebiče na izbe (1 spotrebič / mesiac)5,00 €
Príplatok za výberový obed (1 obed)1,00 €