Cenník

Cenník našich služieb platný od 1. 1. 2021

I. SKUPINA

(SAMOPLATCA)

JednotkaCena
Raňajky1,10 €
Desiata0,42 €
Obed3,10 €
Olovrant0,42 €
Večera2,60 €
Spolu na deň / mesiac7,64 € / 232,41 €
JednotkaCena
Raňajky1,10 €
Desiata0,42 €
Obed3,10 €
Olovrant0,42 €
Večera2,60 €
2. večera0,90 €
Spolu na deň / mesiac8,54 € / 259,79 €
JednotkaCena
Ubytovanie v 1-lôžkovej izbe na deň / mesiac17,45 € / 530,84 €
Ubytovanie v 2-lôžkovej izbe na deň / mesiac13,50 € / 410,64 €
Ubytovanie v 1-lôžkovej izbe so soc. zariadením na deň / mesiac19,10 € / 581,02 €
Ubytovanie jedného klienta v 2-lôžkovej izbe na deň / mesiac20,00 € / 608,39 €
JednotkaCena
Upratovanie na deň / mesiac1,50 € / 45,63 €
Pranie na deň / mesiac0,80 € / 24,34 €
Žehlenie na deň / mesiac0,60 € / 18,25 €
Údržba bielizne a šatstva na deň / mesiac0,20 € / 6,08 €
JednotkaCena
Pomoc pri odkázanosti na deň / mesiac13,50 € / 410,67 €
Sociálna rehabilitácia na deň / mesiac0,00 € / 0,00 €
Sociálne poradenstvo na deň / mesiac0,00 € / 0,00 €
JednotkaCena
Utvárenie podmienok pre úschovu cenných vecí na deň / mesiac0,35 € / 10,65 €
JednotkaCena
Klient 1-lôžková izba (Strava racionálna)1287,87 €
Klient 1-lôžková izba (Strava pre diabetes)1306,25 €
Klient 2-lôžková izba (Strava racionálna)1158,67 €
Klient 2-lôžková izba (Strava pre diabetes)1186,05 €
Klient 1-lôžková izba so soc. zariadením (Strava racionálna)1329,04 €
Klient 1-lôžková izba so soc. zariadením (Strava pre diabetes)1356,42 €
Klient 2-lôžková izba pre jednu osobu (Strava racionálna)1356,42 €
Klient 2-lôžková izba pre jednu osobu (Strava pre diabetes)1383,80 €

II. SKUPINA

(S VYDANÝM ROZHODNUTÍM O ODKÁZANOSTI NA SOC. SLUŽBU)

JednotkaCena
Raňajky1,10 €
Desiata0,42 €
Obed3,10 €
Olovrant0,42 €
Večera2,60 €
Spolu na deň / mesiac7,64 € / 232,41 €
JednotkaCena
Raňajky1,10 €
Desiata0,42 €
Obed3,10 €
Olovrant0,42 €
Večera2,60 €
2. večera0,90 €
Spolu na deň / mesiac8,54 € / 259,79 €
JednotkaCena
Ubytovanie v 1-lôžkovej izbe na deň / mesiac17,45 € / 530,84 €
Ubytovanie v 2-lôžkovej izbe na deň / mesiac13,50 € / 410,64 €
Ubytovanie v 1-lôžkovej izbe so soc. zariadením na deň / mesiac19,10 € / 581,02 €
Ubytovanie jedného klienta v 2-lôžkovej izbe na deň / mesiac20,00 € / 608,39 €
JednotkaCena
Upratovanie na deň / mesiac1,50 € / 45,63 €
Pranie na deň / mesiac0,80 € / 24,34 €
Žehlenie na deň / mesiac0,60 € / 18,25 €
Údržba bielizne a šatstva na deň / mesiac0,20 € / 6,08 €
Pomoc pri odkázanosti na deň / mesiac0,00 € / 0,00 €
Sociálna rehabilitácia na deň / mesiac0,00 € / 0,00 €
Sociálne poradenstvo na deň / mesiac0,00 € / 0,00 €
JednotkaCena
Utvárenie podmienok pre úschovu cenných vecí na deň / mesiac0,35 € / 10,65 €
JednotkaCena
Klient 1-lôžková izba (Strava racionálna)868,20 €
Klient 1-lôžková izba (Strava pre diabetes)895,58 €
Klient 2-lôžková izba (Strava racionálna)748,00 €
Klient 2-lôžková izba (Strava pre diabetes)775,38 €
Klient 1-lôžková izba so soc. zariadením (Strava racionálna)918,37 €
Klient 1-lôžková izba so soc. zariadením (Strava pre diabetes)945,75 €
Klient 2-lôžková izba pre jednu osobu (Strava racionálna)945,75 €
Klient 2-lôžková izba pre jednu osobu (Strava pre diabetes)973,13 €