Cenník

Cenník našich služieb platný od 1. 4. 2024

I. SKUPINA

(SAMOPLATCA)

JednotkaCena
Raňajky1,40 €
Desiata0,50 €
Obed3,80 €
Olovrant0,50 €
Večera3,20 €
Spolu na deň / mesiac9,40 € / 285,95 €
JednotkaCena
Raňajky1,40 €
Desiata0,50 €
Obed3,80 €
Olovrant0,50 €
Večera3,20 €
2. večera1,10 €
Spolu na deň / mesiac10,50 € / 319,41 €
JednotkaCena
Ubytovanie v 1-lôžkovej izbe na deň / mesiac20,62 € / 627,16 €
Ubytovanie v 2-lôžkovej izbe na deň / mesiac15,82 € / 481,16 €
Ubytovanie v 1-lôžkovej izbe so soc. zariadením na deň / mesiac23,12 € / 703,16 €
Ubytovanie jedného klienta v 2-lôžkovej izbe na deň / mesiac46,32 € / 1409,16 €
JednotkaCena
Upratovanie na deň / mesiac1,90 € / 57,80 €
Pranie na deň / mesiac1,10 € / 33,46 €
Žehlenie na deň / mesiac0,70 € / 21,29 €
Údržba bielizne a šatstva na deň / mesiac0,30 € / 9,13 €
JednotkaCena
Pomoc pri odkázanosti na deň / mesiac22,29 € / 678,00 €
Sociálna rehabilitácia na deň / mesiac0,00 € / 0,00 €
Sociálne poradenstvo na deň / mesiac0,00 € / 0,00 €
JednotkaCena
Utvárenie podmienok pre úschovu cenných vecí na deň / mesiac0,50 € / 15,21 €
JednotkaCena
Klient 1-lôžková izba (Strava racionálna)1728,00 €
Klient 1-lôžková izba (Strava pre diabetes)1761,46 €
Klient 2-lôžková izba (Strava racionálna)1582,00 €
Klient 2-lôžková izba (Strava pre diabetes)1615,46 €
Klient 1-lôžková izba so soc. zariadením (Strava racionálna)1804,00 €
Klient 1-lôžková izba so soc. zariadením (Strava pre diabetes)1837,46 €
Klient 2-lôžková izba pre jednu osobu (Strava racionálna)2510,00 €
Klient 2-lôžková izba pre jednu osobu (Strava pre diabetes)2543,46 €

II. SKUPINA

(S VYDANÝM ROZHODNUTÍM O ODKÁZANOSTI NA SOC. SLUŽBU)

JednotkaCena
Raňajky1,40 €
Desiata0,50 €
Obed3,80 €
Olovrant0,50 €
Večera3,20 €
Spolu na deň / mesiac9,40 € / 285,95 €
JednotkaCena
Raňajky1,40 €
Desiata0,50 €
Obed3,80 €
Olovrant0,50 €
Večera3,20 €
2. večera1,10 €
Spolu na deň / mesiac10,50 € / 319,41 €
JednotkaCena
Ubytovanie v 1-lôžkovej izbe na deň / mesiac20,62 € / 627,16 €
Ubytovanie v 2-lôžkovej izbe na deň / mesiac15,82 € / 481,16 €
Ubytovanie v 1-lôžkovej izbe so soc. zariadením na deň / mesiac23,12 € / 703,16 €
Ubytovanie jedného klienta v 2-lôžkovej izbe na deň / mesiac46,32 € / 1409,16 €
JednotkaCena
Upratovanie na deň / mesiac1,90 € / 57,80 €
Pranie na deň / mesiac1,10 € / 33,46 €
Žehlenie na deň / mesiac0,70 € / 21,29 €
Údržba bielizne a šatstva na deň / mesiac0,30 € / 9,13 €
JednotkaCena
Pomoc pri odkázanosti na deň / mesiac0,00 € / 0,00 €
Sociálna rehabilitácia na deň / mesiac0,00 € / 0,00 €
Sociálne poradenstvo na deň / mesiac0,00 € / 0,00 €
JednotkaCena
Utvárenie podmienok pre úschovu cenných vecí na deň / mesiac0,50 € / 15,21 €
JednotkaCena
Klient 1-lôžková izba (Strava racionálna)1050,00 €
Klient 1-lôžková izba (Strava pre diabetes)1083,46 €
Klient 2-lôžková izba (Strava racionálna)904,00 €
Klient 2-lôžková izba (Strava pre diabetes)937,46 €
Klient 1-lôžková izba so soc. zariadením (Strava racionálna)1126,00 €
Klient 1-lôžková izba so soc. zariadením (Strava pre diabetes)1159,46 €
Klient 2-lôžková izba pre jednu osobu (Strava racionálna)1832,00 €
Klient 2-lôžková izba pre jednu osobu (Strava pre diabetes)1865,46 €

Cenník našich iných služieb platný od 1. 1. 2024

Cenník iných služieb je cenníkom činností, ktoré Pohoda seniorov, n.o. vykonáva, zabezpečuje alebo utvára podmienky na vykonávanie iných činností podľa § 15 ods. 3 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

JednotkaCena
Administratívne služby pri príjme klienta120,00 €
Rezervačný poplatok / deň20,00 €
Archívne dokumentácie na požiadanie10,00 €
Vyžiadanie potvrdení10,00 €
Prehlásenie klientov (trvalý alebo prechodný pobyt)20,00 €
Zabezpečenie notára do zariadenia20,00 €
JednotkaCena
Rehabilitácia (30 min)7,00 €
Oxygenoterapia (30 min)7,00 €
Masáže (30 min)7,00 €
JednotkaCena
Zabezpečenie drobných osobných nákupov5,00 €
Návšteva hospitalizovaného klienta v nemocnici10,00 €
Doprava / prevoz klienta v rámci Galanty7,00 €
Doprava / prevoz klienta v rámci okresu Galanta15,00 €
Doprava / prevoz klienta mimo okresu Galanta30,00 €
Príplatok za spotrebiče na izbe (1 spotrebič / mesiac)5,00 €
Príplatok za výberový obed (1 obed)1,00 €