Cenník

I. SKUPINA

JednotkaCena
Raňajky1,10 €
Desiata0,42 €
Obed3,10 €
Olovrant0,42 €
Večera2,60 €
Spolu na deň / mesiac7,64 € / 229,20 €
JednotkaCena
Raňajky1,10 €
Desiata0,42 €
Obed3,10 €
Olovrant0,42 €
Večera2,60 €
2. večera0,90 €
Spolu na deň / mesiac8,54 € / 256,20 €
JednotkaCena
Ubytovanie v 1-lôžkovej izbe na deň / mesiac13,50 € / 405,00 €
Ubytovanie v 2-lôžkovej izbe na deň / mesiac9,50 € / 285,00 €
Ubytovanie jedného klienta v 2-lôžkovej izbe na deň / mesiac16,00 € / 480,00 €
Upratovanie na deň / mesiac0,733 € / 22,00 €
Pranie a žehlenie na deň / mesiac0,667 € / 20,00 €
Drobné opravy bielizne na deň / mesiac0,10 € / 3,00 €
JednotkaCena
Služby prektického lekára na deň / mesiac0,30 € / 9,00 €
Administrácia liekov na deň / mesiac1,00 € / 30,00 €
Cena za poskytovanie služieb sestier na deň / mesiac1,00 € / 30,00 €
JednotkaCena
Klient s FPO 1-lôžková izba (Strava šetriaca)748,20 €
Klient s FPO 1-lôžková izba (Strava pre diabetes)775,20 €
Klient s FPO 2-lôžková izba (Strava šetriaca)628,20 €
Klient s FPO 2-lôžková izba (Strava pre diabetes)655,20 €
JednotkaCena
Plná mobilita na deň / mesiac1,00 € / 30,00 €
Čiastočná mobilita na deň / mesiac1,30 € / 39,00 €
Imobilita na deň / mesiac1,60 € / 48,00 €
JednotkaCena
Manipulačný poplatok pri prijatí-jednorázovoy40,00 €
Rezervačný poplatok / deň8,00 €
Archívne dokumentácie na požiadanie8,00 €
Vyžiadanie potvrdení8,00 €
Prehlásenie klientov (trvalý alebo prechodný pobyt)5,00 €
Zabezpečenie notára do zariadenia5,00 €
Zabezpečenie drobných osobných nákupov3,00 €
Príprava mixovanej stravy denne1,00 €
Rehabilitácia (30 min)5,00 €
Oxygenoterapia (30 min)2,00 €
Masáže (30 min)5,00 €
Hydromasážny kúpeľ (30 min)5,00 €
Návšteva hospitalizovaného klienta v nemocnici3,00 €
Sprievod na lekárske vyšetrenie3,00 €
Príplatok za spotrebiče na izbe3,70 €

II. SKUPINA

JednotkaCena
Raňajky1,10 €
Desiata0,42 €
Obed3,10 €
Olovrant0,42 €
Večera2,60 €
Spolu na deň / mesiac7,64 € / 229,20 €
JednotkaCena
Raňajky1,10 €
Desiata0,42 €
Obed3,10 €
Olovrant0,42 €
Večera2,60 €
2. večera0,90 €
Spolu na deň / mesiac8,54 € / 256,20 €
JednotkaCena
Ubytovanie v 1-lôžkovej izbe na deň / mesiac14,50 € / 435,00 €
Ubytovanie v 2-lôžkovej izbe na deň / mesiac10,50 € / 315,00 €
Ubytovanie jedného klienta v 2-lôžkovej izbe na deň / mesiac17,00 € / 510,00 €
Upratovanie na deň / mesiac0,733 € / 22,00 €
Pranie a žehlenie na deň / mesiac0,667 € / 20,00 €
Drobné opravy bielizne na deň / mesiac0,10 € / 3,00 €
JednotkaCena
Služby prektického lekára na deň / mesiac0,30 € / 9,00 €
Administrácia liekov na deň / mesiac1,00 € / 30,00 €
Cena za poskytovanie služieb sestier na deň / mesiac1,00 € / 30,00 €
JednotkaCena
Klient s FPO 1-lôžková izba (Strava šetriaca)778,20 €
Klient s FPO 1-lôžková izba (Strava pre diabetes)805,20 €
Klient s FPO 2-lôžková izba (Strava šetriaca)658,20 €
Klient s FPO 2-lôžková izba (Strava pre diabetes)685,20 €
JednotkaCena
Plná mobilita na deň / mesiac12,00 € / 360,00 €
Čiastočná mobilita na deň / mesiac12,50 € / 375,00 €
Imobilita na deň / mesiac13,50 € / 405,00 €
JednotkaCena
Manipulačný poplatok pri prijatí-jednorázovoy40,00 €
Rezervačný poplatok / deň8,00 €
Archívne dokumentácie na požiadanie8,00 €
Vyžiadanie potvrdení8,00 €
Prehlásenie klientov (trvalý alebo prechodný pobyt)5,00 €
Zabezpečenie notára do zariadenia5,00 €
Zabezpečenie drobných osobných nákupov3,00 €
Príprava mixovanej stravy denne1,00 €
Rehabilitácia (30 min)5,00 €
Oxygenoterapia (30 min)2,00 €
Masáže (30 min)5,00 €
Hydromasážny kúpeľ (30 min)5,00 €
Návšteva hospitalizovaného klienta v nemocnici3,00 €
Sprievod na lekárske vyšetrenie3,00 €
Príplatok za spotrebiče na izbe3,70 €