Galéria

Aj napriek tomu, že nás koronavírus v mnohých veciach obmedzil, nikto nám nezakázal mať radosť zo života. A radosť zo života má mnoho podôb, ktorými sa snažíme v našom zariadení spríjemniť každodenný pobyt seniorom, ktorí nemôžu byť v blízkosti svojich najmilších rodín.